Mēs esam progresīvākā

Latvijas treneru skola

Rīgas Treneru Skola (RTS) ir izglītības iestāde, kas nodrošina profesionālās pilnveides programmas ar kodu 30P813011 “Sporta speciālistu profesionālā pilnveide C kategorijas iegūšanai“, apguvi studentiem.

Par mums

Rīgas Treneru Skola (RTS)

Mūsu skola studentiem piedāvā ērtu un mūsdienīgu apmācību.

Klausies visas lekcijas jebkurā laikā un no jebkuras vietas pasaulē!

Rīgas Treneru Skola ir IZM licencēta
izglītības iestāde

320 stundu programma

320 stundu programmā ir iekļauti
6 vispārīgie priekšmeti

Anatomija

Anatomija pēta ne tikai ķermeņa ārējo struktūru kopumā, bet arī orgānu iekšējo formu un struktūru, kas veido tā sastāvu.

Fizioloģija

Fizioloģija ir zinātne par ķermeņa un tā atsevišķu struktūru dzīvībai svarīgām funkcijām, to īstenošanas un regulēšanas mehānismiem.

Sporta psiholoģija

Sporta psiholoģija ir starpdisciplināra psiholoģijas zinātnes joma, kas pēta cilvēka garīgās aktivitātes modeļus viņa motoriskās mācīšanās procesā, sportā.

Sporta pedagoģija

Sporta pedagoģija ir zinātne par personības attīstības un veidošanās likumiem un modeļiem motoriskās aktivitātes procesā treniņu, izglītības, fiziskās kultūras, sporta izglītības organizēšanā.

Treniņu teorija

Treniņu teorija aptver tādus tematus kā treniņu metodoloģijas un teorijas vēsture, dažādu iemaiņu attīstīšana.

Sporta medicīna

Sporta medicīna ir medicīnas nozare, kas pēta fiziskās aktivitātes, vingrošanu, fiziskās slodzes trūkumu un sporta traumu profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu.

Sertifikāts

Treneru izglītība: C kategorijas trenera sertifikāts

Par sporta treneri Latvijā var strādāt tikai personas, kuras ir ieguvušas atbilstošas kategorijas sertifikātu konkrētā sporta veidā.

Sporta treneris Latvijā! Kā kļūt?

Tagad Tu esi C kategorijas sporta speciālists!

Mācību plānošana

Informācija par mācībām

Profesionāļi

RTS komanda

RTS komandā ir tikai labākie lektori, kas ir savas nozares profesionāļi un gatavi dalīties pieredzē.

Tālākizglītība

Aktuālie semināri

Treneru tālākizglītībai jābūt radošai, interesantai, aktuālai un progresīvai!

Trenera sertifikātu izsniedz uz 5 gadiem. Trenerim resertifikācijai jāpilnveido sava profesionālā  izglītībā ne mazāk kā 60 stundu apjomā, piedaloties licencētos semināros vai sporta savienības attiecīgajos kursos.

Mēs piedāvājam treneriem apmeklēt dažādus sporta seminārus, kas notiek tiešsaistē